Các loại visa;visa kết hôn,ly hôn,thường trú

Trường hợp ly hôn /mất người thân

Cần thiết thông báo

Trường hợp ly hôn /mất người thân,vợ/chồng của người Nhật phải đưa ra thông báo cho văn phòng chính quyền địa phương dịch vụ di trú trong 14 ngày.Nếu không làm thì bị phạt.
Còn nếu không làm thì bất lợi khi thủ tục tư cách cư trú.
Mọi người nước ngoài ở Nhật Bản có tư cách cư trú từng một theo tình hình của mình.Nhưng nếu ly hôn thì không hợp với tư cách cư trú.
Ví dự,trường hợp tư cách cư trú của nhân viên người nước ngoài là vợ/chồng của người Nhật thì tư cách cư trú trở nên vô hiệu sau khi ly hôn.

Thủ tục thay đổi visa

Ngoài ra thông báo thủ tục thay đổi visa asap là cần thiết.
Những người có tư cách cư trú vợ/chồng của người Nhật phải thủ tục thay đổi visa sau khi ly hôn.Nếu người nước ngoài không tiếp tục sống như vợ/chồng của người Nhật hơn 6 tháng,tư cách cư trú bị hủy bỏ.

Nếu hy vọng tiếp sống ở Nhật Bản thì khách hàng phải thủ tục thay đổi tư cách cư trú /được định cư.
Những người có tư cách cư trú “vợ/chồng của người Nhật phải thủ tục thay đổi visa sau khi vợ/chồng người Nhật đã chết.Nếu người nước ngoài không tiếp tục sống như vợ/chồng của người Nhật hơn 6 tháng,tư cách cư trú bị hủy bỏ.

Tư cách cư trú như là định cư

Nói chung là “cư trú sau ly hôn.

Điều kiện cho phép

・Những người đã sống ở Nhật Bản hơn 3 năm sau lấy vợ/chồng.
・Những người có tư sản và năng lực để kiếm sống.
・Những người không có khó khăn để sống trong xã hội Nhật Bản,nói tiếng Nhật giỏi.
・Những người hoàn thành nghĩa vụ công cộng.
Giải thích những sự việc nào dẫn đến cái ly hôn là quan trọng cho phép.Trường hợp có thể chứng minh DV thì tốt hơn cho phép “định cư”.

Trường hợp có con cái giữa người Nhật

Nói chung là “định cư với con cái người Nhật.
Điều kiện trường hợp có con cái giữa người Nhật là dưới dây;
①Những người có tư sản và năng lực để kiếm sống
②Những người nuôi con cái giữa người Nhật;
・Có quyền nuôi con người Nhật
・Những người đang nuôi con người Nhật hiện tại)
Cần thiết là thích hợp với điều kiện đây.
Trường hợp kỳ hạn hôn nhân với người Nhật ít hơn 3 năm cũng được cho phép nếu thích hợp với điều kiện trên đây.
Đặc biệt là nếu đân ông người Nhật công nhận con cái thì không có quan hệ hôn nhân cũng được.
(Trường hợp tình nhân người nước ngoài có con cái giữa người Nhật cũng được)

Tư vấn cho chuyên gia

Chắc chắn sự phán đoán tư cách cư trú nào thích hợp với khách hàng là rất khó.
Những người không có tư cách cư trú “kỹ thuật/nhân văn/nghiệp vụ quốc tế”trừ khi không dự định tái hôn ,khách hàng phải nhận được tư cách cư trú”định cư”.
Có một vài điều kiện để nhận được tư cách “định cư”.
Khách hàng hãy tư vấn cho chuyên viên giấy tờ hành chính,chuyên gia visa như văn phòng này!

◆Nếu bị hủy bỏ tư cách cư trú thì thế nào?
Theo tài liệu của cục xuất nhập cảnh’tháng 7 năm 2012′,”ly do có nghĩa”cho những người vẫn còn có tư cách cư trú dù không phải là người phối ngẫu là dưới đây;
・Trường hợp bị DV ,và sơ tán /cần bảo vệ tạm thời
・ Trường hợp nuôi con cái và sinh kế cùng nhau mặc dù sống khác nhau
・Trường hợp rời khỏi Nhật Bản lâu dài với cho phép tái nhập cảnh bởi vì lý do như bệnh viện/chấn thương của gia đình ở quê hương
・ Trường hợp đang hòa giải ly hôn
Trường hợp nuôi con cái mà có quốc tịch Nhật Bản mặc dù không phải là người phối ngẫu hơn 6 tháng.
Hơn nữa là nếu vợ/chồng của người Nhật đã ly hôn và tái hôn với người Nhật ,khách hàng cần ‘thủ tục cập nhật tư cách cư trú’,không phải ‘thủ tục thay đổi tư cách cư trú.
Hồ sơ nộp cùng nhau với trường hợp thay đổi visa .
Trường hợp những người kết hôn và ly hôn với thường trú nhân/kết hôn và ly hôn với định cư cũng như vậy.

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

  ご希望の連絡先 (必須)
  メールに返信電話に連絡どちらでも可

  ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

  ご相談日時(第一希望) 希望時間:

  ご相談日時(第二希望) 希望時間:

  ご相談日時(第三希望) 希望時間:

  ご希望の相談場所

  ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
  ・無料相談:60分 0円 
  当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

  ・有料相談:30分 5000円
  申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

  ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

  ご相談内容(必須)
  例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

  ページトップへ戻る